Jubilæumskontoen - DLHM

Gå til indhold

Hoved menu:

Jubilæumskontoen

Om DLHM
DLHM's Jubilæumskonto af 1990
blev oprettet i forbindelse med landsforeningens 25-års jubilæum i 1990.

Oprettelsen blev i væsentlig grad muliggjort via betydelige tilskud fra Høyrup-Jessen's Fond og senere Viktor og Kirstens Lykkeboder.
M. Høyrup Jessen var enke efter en strubeløs, ligesom også Viktor Pedersen var enkemand. 
Kontoens formål er:
 
  • At administrere landsforeningens fritidshuse "Lykkebo" og "Høyruphus".
  • At udbetale opmuntringslegater til nyopererede potentielle medlemmer af foreningen.
  • I nødvendigt omfang og efter økonomisk evne, at støtte driften af landsforeningen og dennes medlemmer.

Kontoen administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer som udgøres af:

  • Formand, kasserer + yderligere 1 medlem af DLHM's bestyrelse.
  • To medlemmer af DLHM, hvoraf det ene såvidt muligt vælges blandt de strubeløse konsulenter.

Bestyrelsen samles til ordinære bestyrelsesmøder i april og oktober.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu