Ansøgning om ophold

 

Priser gældende fra sæsonstart                             

Vinterperiode:        2.000,- kr. pr. uge
Sommerperiode:   2.500,- kr. pr. uge  Fra og med uge 18 - til og med uge 39
Enkelte døgn:              400,- kr. pr. døgn
                                                     

Lykkebo 2019

 

Høyruphus 2019

                                                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

                                                     

Lykkebo 2020

 

Høyruphus 2020

                                                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                                                     
                                  
Ansøgningsfrister
 
Fristen for ansøgninger til sommerperioden er 1. marts -Tilsagn eller afslag meddeles ansøgeren senest 15.marts.
Alle priser er eksklusive elforbrug.
Eltavlen aflæses ved ankomst og afrejse og forbruget afregnes med 3,- kr. pr. kWh.
 
OBS: Ved annulering af lejeaftale opkræves et gebyr på 500,00 kr.
 
HUSK at returnere det udfyldte tilbagemeldingsskema i den medfølgende kuvert.

 

Ansøgning om ophold udenfor sommer- perioden modtages hele året.
I ledige perioder kan husene lejes enkeltdage eller weekends
- aftal venligst nærmere herom med administrator.

Tildeling af ophold foretages efter følgende retningslinjer:

  1. Nyopererede har førsteprioritet. 
  2. Derefter følger øvrige opererede medlemmer, hvor der igen prioriteres efter  hvornår vedkommende ansøger sidst har fået tildelt ophold. 
  3. Passive/Støttemedlemmer tildeles herefter
    evt. ledige perioder efter samme retningslinjer som beskrevet i punkt 2.

 

Ansøgningsskema

Ophavsret: