Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Østjylland

    Lokalforening Østjylland:

ved. Belinda Sørensen
Hybenvej 83, 1. th.
8700 Horsens
tlf 26 36 36 21
mail. belinda.sorensen@hotmail.com

 

Kære alle

Så lysner det! Efter 22.maj må vi atter være flere personer samlet indendørs. Vi synes, vi trænger til at mødes inden sommer- sæsonen og har været heldige at booke et lokale i

Frivilligcenter Aarhus, Sønder allé  33, 8000 Aarhus C( overfor Rutebilstationen).

 

Lørdag den 29.maj kl 12.30.

 

Dagens program:

 • Frokost (foreningen er vært for maden, øl og vand kan købes)
 • Generalforsamling
 • Bankospil

 

I løbet af spillet holder vi en lille kaffepause.

 

Vi slutter ca 16.45

 

Dagsorden for Generalforsamlingen

 1.   Valg af dirigent
 2.  Valg af referent og stemmeudvalg
 3.  Formanden aflægger beretning
 4.  Kassereren fremlægger regnskab til orientering
 5.  Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår navneskift til ”Lokalforening Østjylland"
 6. Valg af kasserer (villig til genvalg)
  1. Suppleant
  2. 2 bilagskontrolanter.
 7.  Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af mad skal der tilmelding til Eva Østergaard  tlf. 2232 6913 senest 24.5.

Vi glæder os til at se jer igen

Bestyrelsen

P.S. Huske en lille pakke (25-30 kr ) til Det Amerikanske Lotteri

P.P.S. Bestilte teaterbilletter udleveres af Kassereren