Aarhus

                Lokalforening Århus:

 Bent Østergård Andersen,
 Lokesvej 32, Stilling
 DK-8660 Skanderborg.
 Telephone. 86 57 21 06. 


Aktivitetskalender

Lokalforening Klub Aarhus
 2019


Torsdag den 29/08  Udflugt
Sidste frist for tilmelding 01/08 til undertegnede


Onsdag den 04/09 kl.  18.30    Møde og bankospil

Onsdag den 02/10 kl.  18.30   Møde og bankospil

Onsdag den  06/11 kl: 18.30 Mortensbankospil

Lørdag den  07/12 kl.  13.00  Juleafslutning/bankospil

2020

Lørdag den  04/01 kl:  12.00 Nytårsfrokost/bankospil

Onsdag den 04/03 kl:  18.30  Årsmøde og bankospil

Onsdag den 06/05 kl.  18.30    Møde og bankospil

Tilmeldinger til  undertegnede på tlf. 86572106 eller mail: bent_eva@hotmail.com
 
med venlig hilsen
 
Bent Ø. Andersen
fmd.
 
 
 
 
 
Ophavsret: