Ansøgning om Ophold

Priser gældende fra sæsonstart                             

Vinterperiode:        2.000,- kr. pr. uge
Sommerperiode:   2.500,- kr. pr. uge  Fra og med uge 18 - til og med uge 39
Enkelte døgn:              400,- kr. pr. døgn
 


                             Lykkebo 2020

  1          2         3         4         5       6        7         8         9       10      11     12    13
  14      15     16      17       18    19     20     21      22      23      24      25    26
27        28     29      30        31    32   33     34       35      36      37      38    39
40        41     42      43        44    45    46     47      48      49      50       51    52

                             Lykkebo 2021

  1          2         3         4         5       6        7         8         9       10      11     12    13

                           Høyruphus 2020

1          2         3         4         5       6        7         8         9       10      11     12    13
  14      15     16      17       18    19     20     21      22      23      24      25    26
27        28     29      30        31    32   33     34       35      36      37      38    39
40        41     42      43        44    45    46     47      48      49      50       51    52   

                           Høyruphus 2021

  1          2         3         4         5       6        7         8         9       10      11     12    13

Ansøgningsfrister
 

Fristen for ansøgninger til sommerperioden er 1. marts -
Tilsagn eller afslag meddeles ansøgeren senest 15.marts.
Alle priser er eksklusive elforbrug.
Eltavlen aflæses ved ankomst og afrejse og forbruget afregnes med 3,- kr. pr. kWh.
 
OBS: Ved annulering af lejeaftale opkræves et gebyr på 500,00 kr.
 
HUSK at returnere det udfyldte tilbagemeldingsskema.

 

Ansøgning om ophold udenfor sommer- perioden modtages hele året.
I ledige perioder kan husene lejes enkeltdage eller weekends
- aftal venligst nærmere herom med administrator.

Tildeling af ophold foretages efter følgende retningslinjer:

  1. Nyopererede har førsteprioritet. 
  2. Derefter følger øvrige opererede medlemmer, hvor der igen prioriteres efter 
    hvornår vedkommende ansøger sidst har fået tildelt ophold. 
  3. Passive/Støttemedlemmer tildeles herefter
    evt. ledige perioder efter samme retningslinjer som beskrevet i punkt 2.

 

Ansøgningsskema

 

Ophavsret: